Downloads

Choose your topic:

Data sheet EN AW-6082

Plates 
PDF149 KB

Data sheet EN AW-5754

Plates | Sheets | Strip  
PDF150 KB

Data sheet EN AW-5083

Plates 
PDF148 KB

Data sheet EN AW-2017A

Plates 
PDF148 KB

Data sheet EN AW-1050A

Sheets | Strip 
PDF148 KB

Data sheet EN AW-1050A

Tubes 
PDF146 KB

Data sheet AA-2015

Rods 
PDF147 KB

Data sheet EN AW-5005

Sheets | Strip 
PDF145 KB

Data sheet EN AW-5019

Rods | Tubes 
PDF147 KB

Data sheet EN AW-5083

Rods 
PDF147 KB

Data sheet EN AW-5754

Rods | Tubes 
PDF149 KB

Data sheet EN AW-6012

Rods 
PDF158 KB

Data sheet EN AW-6023

Rods 
PDF147 KB

Data sheet EN AW-6026

Rods 
PDF149 KB

Data sheet EN AW-6060

Rods | Profiles 
PDF158 KB

Data sheet EN AW-6061

Rods 
PDF158 KB

Data sheet EN AW-6262A

Rods 
PDF145 KB

Data sheet EN AW-6064A

Rods 
PDF146 KB

Data sheet EN AW-6082

Rods | Profiles 
PDF160 KB

Data sheet EN AW-7022

Rods 
PDF159 KB

Data sheet EN AW-7075

Rods 
PDF159 KB

Data sheet EN AW-2014A

Rods 
PDF149 KB

Data sheet EN AW-2024

Rods 
PDF149 KB

Data sheet EN AW-2011

Rods 
PDF150 KB

Data sheet EN AW-2017A

Rods 
PDF150 KB

Data sheet EN AW-2007

Rods | Tubes 
PDF148 KB

Data sheet Wieland-B18 | CuSn8

Strips and sheets 
PDF301 KB

Datasheet GD1 | CuSn5Zn5Pb2-C

Rods and sectional rods  
PDF68 KB

Data sheet Wieland-GB1 | CuSn12Ni2-C-GC

Rods and sectional rods  
PDF68 KB

Data sheet Wieland G22 | CuSn7Pb15-C-GC

Rods and sectional rods  
PDF69 KB

Data sheet Wieland-G07 | CuSn7Zn4Pb7-C-GC

Rods and sectional rods  
PDF70 KB

Data sheet Wieland-G12 | CuSn12-C-GC

Rods and sectional rods  
PDF69 KB

Data sheet Wieland-G91 | CuSn11Pb2-C-GC

Rods and sectional rods  
PDF68 KB

Data sheet Wieland-B44 | CuSn4Pb4Zn4

Rods | Wires | Tubes 
PDF93 KB

Data sheet Wieland-KC1 | CuPb1P

Rods | Wires | Tubes 
PDF95 KB

Data sheet Wieland-K41

Rods | Wires | Tubes 
PDF77 KB

Data sheet Wieland-N22 | CuNi12Zn24

Rods | Wires | Tubes 
PDF168 KB

Data sheet Wieland-N29 | CuNi18Zn20

Rods | Wires | Tubes 
PDF169 KB

Data sheet Wieland N32 | CuNi12Zn30Pb1

Rods | Wires | Tubes 
PDF99 KB

Data sheet Wieland N37 | CuNi18Zn19Pb1

Rods | Wires | Tubes 
PDF110 KB

Data sheet Wieland-N31 | CuNi7Zn39Pb3Mn2

Rods | Wires | Tubes 
PDF149 KB

Datasheet Wieland B09/B10 | CuSn8

Rods | Wires | Tubes 
PDF145 KB

Data sheet Wieland-B06/BV9 | CuSn6

Rods | Wires | Tubes 
PDF75 KB

Certificate ISO 9001 2008

PDF169 KB

Data sheet Wieland-Z11 | CuZn35P

Rods | Wires | Tubes 
PDF179 KB

Data sheet Wieland-Z12 | CuZn35Pb2

Rods and sectional rods | Wires and sectional wires | Tubes 
PDF123 KB

Data sheet Wieland-Z21 | CuZn38Pb2

Rods | Wires | Tubes 
PDF115 KB

Data sheet Wieland-Z23 | CuZn36Pb3

Rods | Wires | Tubes 
PDF123 KB

Data sheet Wieland-Z29 | CuZn39Pb2

Rods | Wires | Tubes 
PDF104 KB

Data sheet Wieland-Z30 | CuZn39Pb2

Strips and sheets 
PDF163 KB

Data sheet Wieland-Z31/Z41/Z48 | CuZn40Pb2

Rods | Wires | Tubes 
PDF122 KB

Data sheet Wieland-Z32/Z33 | CuZn39Pb3

Rods | Wires | Tubes 
PDF175 KB

Data sheet Wieland-Z45/Z46 | CuZn36Pb2As

Rods and sectional rods | Tubes 
PDF202 KB

Data sheet Wieland-M15 | CuZn15

Rods | Wires | Tubes 
PDF106 KB

Data sheet Wieland-M37/M38 | CuZn37

Rods | Wires | Tubes 
PDF134 KB

Datenblatt Wieland-M41 | CuZn38As

Rods and sectional rods  
PDF162 KB

Data sheet Wieland-M57 | CuZn42

Rods and sectional rods | Wires and sectional wires  
PDF170 KB

Data sheet Wieland-SW1 | CuZn21Si3P

Rods and sectional rods | Wires and sectional wires  
PDF125 KB

Data sheet Wieland-S31 | CuZn31Si

Rods and sectional rods | Wires and sectional wires | Tubes 
PDF88 KB

Data sheet Wieland-S35 | CuZn35Ni3Mn2AlPb

Rods | Wires | Tubes 
PDF92 KB

Data sheet Wieland-S37 | CuZn38Mn1Al

Rods | Wires | Tubes 
PDF79 KB

Data sheet Wieland-S40 | CuZn37Mn3Al2PbSi

Rods | Wires | Tubes 
PDF109 KB

Data sheet Wieland-K12 | Cu-OFE

Rods and sectional rods | Tubes 
PDF136 KB

Data sheet Wieland-K12 | Cu-HCP

Rods and sectional rods | Tubes 
PDF137 KB

Data sheet Wieland-K20/K21 | Cu-DHP

Rods and sectional rods | Tubes 
PDF173 KB

Data sheet Wieland-K30 | Cu-OF

Rods | Wires | Tubes 
PDF138 KB

Data sheet Wieland-K32 | Cu-ETP

Rods | Wires | Tubes 
PDF138 KB
4
8
16
all
0
/
0